Giỏ hàng: sp

Xe Đạp Tập Toàn Thân Tại ChỗXe đạp tập thể dục toàn thân tại chỗ, là dòng xe đạp kết hợp giữa vừa tập chân và tay, sự kết hợp vận động uyển chuyển của chân lẫn tay là sự kết hợp hoàn hảo rèn luyện sức khỏe.

Dòng xe đạp tập toàn thân tại chỗ là dòng xe tập tương đối nặng hơn các dòng xe tập chỉ ngồi đạp, và nghiên về đứng đạp nhiều hơn.